Regulamin

ZASADY SZKOLENIA
Kandydatów na kierowców
w Auto-Moto Adam Prabucki

§1

Aby rozpocząć szkolenie z zakresu nauki jazdy, należy stworzyć
Profil Kandydata na Kierowcę(w skrócie PKK). Aby wygenerować PKK należy udać się do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca stałego zameldowaniaWYMAGANE DOKUMENTY

które trzeba dostarczyć osobiście do Wydziału Komunikacji wg. miejsca stałego zameldowania w celu stworzenia Profilu Kandydata na Kierowcę:

 1. fotografia – 1szt. o wymiarach 3,5 x 4,5 (jak do dowodu osobistego)
 2. orzeczenie lekarskie, wydane przez lekarza uprawnionego do badania kierowców – możliwość przeprowadzania po wcześniejszym uzgodnieniu w biurze „Auto-Moto”
 3. dowód osobisty lub paszport z zaświadczeniem potwierdzającym zgodność numeru PESEL oraz adresu zamieszkania.
 4. osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę obojga rodziców lub opiekuna.

§2

Po zarejestrowaniu Profilu Kandydata na Kierowcę zapraszamy do skontaktowania się z Ośrodkiem Auto-Moto w celu zapisania się na kurs.

§3

Spotkania z nowymi grupami rozpoczynamy co 2 tygodnie w poniedziałek.
Na kurs można zapisać się telefonicznie, przez internet lub osobiście.

§4

Po wypełnieniu podania i wpłaceniu pierwszej raty
w wysokości 600 zł w biurze lub na konto:

Auto-Moto Adam Prabucki

Crédit Agricole: 05 1940 1076 3039 4113 0000 0000,

każdemu kursantowi udostępniamy bezpłatnie materiały do nauki.

§5

Wykłady odbywają się najczęsciej: w poniedziałki, wtorki i czwartki.

Istnieje możliwość zmiany terminów wykładów. Jednorazowo zajęcia trwają około 3 godzin przez okres 2-3 tygodni.
Obowiązuje 30 godzin nauki teoretycznej.

§6

Jazdę może rozpocząć osoba, która wpłaciła II ratę do wysokości 1/2 ceny kursu. Dzień i godzinę jazdy kursant uzgadnia osobiście lub telefonicznie z wybranym instruktorem.
Obowiązuje 30 godzin nauki praktycznej, a jazda trwa 60 minut.
Nie stawienie się na jazdę powoduje jej utratę.

§7

Następne raty III i IV należy wpłacać proporcjonalnie do wyjeżdżonych godzin. Poszczególne zajęcia wpisywane są w kartę przeprowadzanych zajęć, które każdorazowo potwierdza swoim podpisem kursant i instruktor. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych, każdy kursant ma obowiązek zaliczyć egzamin wewnętrzny.BADANIA LEKARSKIE

Badania lekarskie przeprowadzane są na terenie naszego ośrodka. Przeprowadza je lekarz uprawniony do badań kierowców pobierając opłatę.

Jak wygląda takie badanie?

Pani doktor Mirosława Dybowska-Nozdrzykowska przeprowadza:

 • Badanie ogólne stanu zdrowia:
  • badania podmiotowe (wywiad lekarski)
  • badanie przedmiotowe
 • Badanie okulistyczne:
  • wywiad chorobowy
  • badanie przedmiotowe
 • Badanie laryngologiczne:
  • wywiad chorobowy
  • badanie otolaryngologiczne
  • badanie akumetryczne słuchu
  • badanie narządu równowagi
  • badanie dodatkowe

Powiązane zdjęcia: