Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KURSANTOM
UBIEGAJĄCYM SIĘ O WYDANIE PRAWA JAZDY
WSZYSTKICH KATEGORII

Auto-Moto kształci kierowców tylko w kategorii B

Prawo jazdy może uzyskać osoba która:

 1. osiągnęła odpowiedni wiek, a mianowicie:
  • 16 lat dla kategorii A1, B1, T
  • 18 lat dla kategorii A lub B
  • 18 lat dla kategorii B+E, C, C+E, C1 lub C1+E
  • 21 lat dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E
 2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 3. odbyła wymagane szkolenie
 4. zdała z pozytywnym wynikiem egzamin państwowy

Osoba która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna.

Plan nauczania

Dla zajęć teoretycznych liczba godzin nie może być mniejsza niż:

a) 30 – przy kat. A1, A lub B, B1 lub T

b) 20 – przy kat. C1, C lub D1, D lub B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+20 – przy kat. A1 lub A

Dla zajęć praktycznych liczba godzin nie może być mniejsza niż:

a) 30 – przy kat. B1 lub B

b) 15 – przy kat. B+E

c) 20 – przy kat. C1, C, T, C1+T lub D1+E

d) 25 – przy kat. C+E lub D+E

e) 30 – przy kat. D1 lub pozwoleniu

f) 60 – przy kat. D

Powiązane zdjęcia: